ŽEMĖS SKLYPO PRIE PASTATO IR ĮRENGINIŲ MEDEKŠINĖS G. 6, DETALUSIS PLANAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 6 skyriaus 32.1 punktu, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A-3900 „Dėl žemės sklypo prie pastato ir įrenginių Medekšinės g. 6, detaliojo plano keitimo“ pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. A-3122 „Dėl žemės sklypo prie pastato ir įrenginių Medekšinės g. 6 detaliojo plano patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano keitimas

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Medekšinės g. 6, Kaune, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus ir nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant detaliojo plano sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 6 skyriaus 32.1 ir 33.1 punktų nuostatomis, detaliojo plano organizatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemės sklypo Medekšinės g. 6, Kaune, detaliojo, detaliojo plano keitimo proceso numeris – K-VT-19-20-612.

Dėl informacijos apie žemės sklypo Medekšinės g. 6, Kaune, detaliojo plano keitimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Jūratę Batūraitę (adresu Laisvės al. 96, Kaunas 413 kab.), tel. 8 (37) 20 70 43.

Skip to content