ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS PR. 44, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS PR. 44, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

TPD Nr. K-VT-19-20-71 (tpdris sistemoje)

Planavimo rūšis – Kompleksinis; Porūšis – Detalusis planas;Lygmuo pagal teritoriją – Vietovės;

Planavimo pagrindas – Sprendimas dėl TPD koregavimo (Nr. REG130354; 2020-01-23);

Koregavimo tipas – Pilnas; Koreguojamo TPD Nr. T00013975;

;Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatorius – Uždaroji akcinė bendrovė „Okseta“, Biruliškių g. 18A, LT-52174 Kaunas, 8(37) 400210.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Koreguoti/ keisti žemės sklypo Pramonės pr .44   detalųjį planą, patvirtintą 2000m. vasario 15d.   KAUNO MIESTO VALDYBOS SPRENDIMU Nr. 170 ,,Dėl sklypo Pramonės pr. 44 detaliojo plano patvirtinimo“, tikslu nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano rengėjas – UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: vprojektai23@gmail.com.

Su sprendimu dėl detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi galima susipažinti TPDRIS, bei : Kauno miesto savivaldybėje, Laisvės al. 96, Kaunas (vyr. specialistė M. Vertelienė, tel. 8 (37) 424739). Apie pradedamo rengti patvirtinto detaliojo plano koregavimo pradžią          2019-11-29 paskelbta Kauno miesto savivaldybės interneto puslapyje. www.kaunas.lt/urbanistika/detalieji-planai/.

Numatoma esamos degalinės rekonstrukcija.

Planuojamo žemės sklypo gretimybės:

Žemės sklypai Pramonės pr. 46, Pramonės pr.46A, Savanorių pr.404A, riboja Pramonės pr. Ir Partizanų g.

Su parengto žemės sklypo Pramonės pr.44 Kaune, detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti   (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt               ( TPD Nr. K-VT-19-20-71) nuo 2020 m. kovo  mėn. 16 d. iki 2020 m. kovo mėn 28 d. ,                                bei rengėjo – UAB V PROJEKTAI – patalpose, Miško g. 23-4, Kaune (dėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel. 8 68730279).

Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2020-03-23 iki 2020-03-28 (5 darbo dienas) vyks Kauno miesto savivaldybėje Laisvės al. 96, Kaune ir Dainavos seniūnijoje V. Krėvės pr. 41A (Dainava),

50207 Kaunas, tel.: (8 37) 331962. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu :

planavimo organizatoriui – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

planavimo iniciatoriui – UAB ,,Okseta“

rengėjui –UAB V PROJEKTAI;

bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą susipažinimui skirtą laikotarpį.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Skip to content