ŽEMĖS SKLYPO PAŽAISLIO G. 28, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto valdybos 1997 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 40 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo“ patvirtinto detaliojo plano, koreguoto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A-3229  „Dėl žemės sklypų Pažaislio g. 24, 26, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“, koregavimas žemės sklype Pažaislio g. 28, Kaune.

Planavimo tikslas – Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 1997 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 40 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo“, koreguotą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A-3229 „Dėl žemės sklypų Pažaislio g. 24, 26, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“, žemės sklype Pažaislio g. 28 (detaliajame plane žemės sklypas A), siekiant pakeisti ir tikslinti detaliojo plano sprendinius, padalijant žemės sklypą Pažaislio g. 28, Kaune, į du žemės sklypus ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant detaliojo plano sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemės sklypo Pažaislio g. 28, Kaune, detaliojo, detaliojo plano koregavimo proceso numeris – K-VT-19-21-14.

Dėl informacijos apie žemės sklypo Pažaislio g. 28, Kaune, detaliojo plano koregavimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistę N. Zinkevičienę (adresu Laisvės al. 96, Kaunas, 417 kab.), tel. 8 (37) 42 22 40; 864576991) neringa.zinkeviciene@kaunas.lt.

 

Skip to content