ŽEMĖS SKLYPO PAŽAISLIO G. 28 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto valdybos 1997 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 40 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo“ patvirtinto detaliojo plano, koreguoto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A-3229  „Dėl žemės sklypų Pažaislio g. 24, 26, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“, koregavimo įsakymo projektas.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Planavimo tikslas – Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 1997 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 40 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo“, koreguotą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A-3229 „Dėl žemės sklypų Pažaislio g. 24, 26, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“, žemės sklype Pažaislio g. 28 (detaliajame plane žemės sklypas A), siekiant pakeisti ir tikslinti detaliojo plano sprendinius, padalijant žemės sklypą Pažaislio g. 28, Kaune, į du žemės sklypus ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliųjų planų koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-22 iki 2021-01-08 (10 darbo dienų), Kauno miesto savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaunas.lt – Urbanistika – Informacija apie teritorijų planavimo dokumentus ir/arba vyriausioji specialistė N. Zinkevičienė, tel. 8 (37) 42 22 40; 864576991) neringa.zinkeviciene@kaunas.lt.

Skip to content