Žemės sklypo Pakaunės g. 1, kaune, detaliojo plano koregavimas

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD):                                                                                                Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.T – 668 „Dėl žemės sklypo Pakaunės g. 1, Kaune detaliojo plano patvirtinimo“,  (detaliajame plane žemės sklypas Nr.2), Kaune detaliojo plano koregavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                        LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-19-18-350. Planuojama teritorija: Žemės sklypas Pakaunės g. 1, Kaune. Plotas – 0,0991 ha.

TPD pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo Pakaunės g. 1, Kaune detaliojo plano koregavimo 2018 m. liepos 2 d. Nr. A – 2247.

TPD uždaviniai: Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.T – 668 „Dėl žemės sklypo Pakaunės g. 1, Kaune detaliojo plano patvirtinimo“, atliekant koregavimą žemės sklype Pakaunės g. 1 (detaliajame plane žemės sklypas Nr.2), Kaune.

Planavimo tikslas: Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.T – 668 „Dėl žemės sklypo Pakaunės g. 1, Kaune detaliojo plano patvirtinimo“ siekiant padalyti žemės sklypą Pakaunės g. 1 (detaliajame plane žemės sklypas Nr.2), Kaune pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas.                                                                                                                                            TPD iniciatorius: Stepas Jonas Narbutas,  Aldona Narbutienė.                                                                                                                                                                                                                    TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.                                                       TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-09-03 iki 2018-09-14 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Kauno miesto sav., Šilainių sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2018-09-14, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.                                                                                               Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo

Skip to content