Žemės sklypo Minijos g. 2, Kaune, detalusis planas

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD):

Detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-3607 „Dėl žemės sklypo Minijos g. 2, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ žemės sklype Minijos g. 2 (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 1) Kaune, detaliojo plano koregavimo projekto.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) Nr. K-VT-19-19-457.

Planuojama teritorija: žemės sklypai: Minijos g. 2 (kad.Nr.1901 /0287:885), Minijos g. 2A (kadastro Nr.1901/0287:1155) Kaune. Plotas – 0,1591 ir 0,0435 ha.

TPD pagrindas:   Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. A-2829 „Dėl žemės sklypo Minijos g. 2, Kaune detaliojo plano koregavimo“.

TPD uždaviniai: Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-3607 „Dėl žemės sklypo Minijos g.2, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ žemės sklype Minijos g. 2 (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 1) Kaune, siekiant pertvarkyti žemės sklypą, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.

TPD iniciatorius: R. A. atstovaujamas PV Laimutės Pėželienės.

TPD rengėja: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.

TPD projekto vadovė: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2020-03-03 iki 2020-03-17 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Kauno miesto sav., Šilainių sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Apie numatomą TDP viešo svarstymo susirinkimą informuosime papildomai.

Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Skip to content