Žemės sklypo Minijos g. 12, Kaune, detalusis planas

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD):

Detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 860 „Dėl žemės sklypo Vytėnuose (kadastro Nr.1905/0287:336) padalijimo detaliojo plano patvirtinimo“ žemės sklype (detaliajame plane žemės sklypas Nr. A14) Minijos g.12, Kaune,detaliojo plano koregavimo projektas.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS)  Nr. K-VT-19-20-46.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Minijos g. 12, Kaune. Plotas – 0,1343.

TPD pagrindas:  Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. A-248  „Dėl žemės sklypo Minijos g. 12, Kaune detaliojo plano koregavimo“.

TPD uždaviniai:  Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 860 „Dėl žemės sklypo Vytėnuose (kadastro Nr.1905/0287:336) padalijimo detaliojo plano patvirtinimo“ žemės sklype ( detaliajame plane žemės sklypas Nr. A14) Minijos g.12, Kaune, siekiant padalyti žemės sklypą į atskirus sklypus, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.

TPD iniciatorius: R. A., A.L. atstovaujami PV Laimutės Pėželienės.

TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6,

LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.

TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2020-03-09 iki 2020 -03-24 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Kauno miesto sav., Šilainių sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Apie numatomą TDP viešo svarstymo susirinkimą informuosime papildomai.

Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Skip to content