ŽEMĖS SKLYPO LUBINŲ G. 86C, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-1087 „Dėl žemės sklypų Romainiuose, kadastro Nr.1901/0281:800 ir Nr.1901/0281:746, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto ir Kauno miesto administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A-2596 „Dėl žemės sklypo Lubinų g. 68C, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ koreguoto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Lubinų g. 68C, Kaune (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 4), teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo tikslas – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-1087 „Dėl žemės sklypų Romainiuose, kadastro Nr.1901/0281:800 ir Nr.1901/0281:746, detaliojo plano patvirtinimo“ ir koreguotą Kauno miesto administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A-2596 „Dėl žemės sklypo Lubinų g. 68C, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ žemės sklype Lubinų g. 68C, Kaune (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 4), siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo galima susipažinti nuo 2020-08-12 iki 2020-08-26 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas (413 kab., vyr. specialistė J. Batūraitė, tel. 8 (37) 20 70 43).

Skip to content