Žemės sklypo Kruosto g. 40, Kaune, detalusis planas

 

Informuojame apie parengtą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A-1716 „Dėl žemės sklypo Kruosto g. 40, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ detalųjį planą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka.

Rengimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Detaliojo plano organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatorius: Darius Ramanauskas ir Alina Ramanauskienė.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Polilinija“, Neries krant. 16-114, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė,Tel. 8 652 71128, el.p.: justina.kasyte@gmail.com

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Kauno m. Šilainių seniūnijos patalpose, Baltų pr. 53, Kaunas, iki 2021 m. vasario 4 d. arba TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-19-20-283). Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-19-20-283) arba Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Laivės al. 96, LT-44251, Kaunas, taip pat detaliojo plano rengėjui UAB „Polilinija“, Neries krant. 16-114, Kaunas.

Skip to content