Žemės sklypo Kombinato g. 9, Kaune, detaliojo plano koregavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-13 įsakymo Nr. A-2402 „Dėl žemės sklypo Kombinato g. 9, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ pradedamas rengti žemės sklypo Kombinato g. 9, Kaune, detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto valdybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1246 „Dėl žemės sklypų V. Krėvės pr. 118, Raudondvario pl. 196, R. Kalantos g. 34 ir Kombinato g. 9 detaliųjų planų“ koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-19-18-395.
Planavimo iniciatorius UAB „IDON“.

Planavimo organizatorius Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Plano rengėjas MANTAS ČEKAITIS, P.Plechavičiaus g. 22-22, Kaunas; tel.: 8 61516873, el. p.:
3mantas3@gmail.com, atestato nr. ATP-2066.

Planuojama teritorija –  žemės sklypas Kombinato g. 9, Kaunas
Planavimo uždaviniai ir tikslas Koreguoti žemės sklypo Kombinato g. 9, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1246 „Dėl žemės sklypų V. Krėvės pr. 118, Raudondvario pl. 196, R. Kalantos g. 34 ir Kombinato g. 9 detaliųjų planų“, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo
procedūrų tvarka, galima nuo 2020-02-11 iki 2020-02-27 (ne mažiau kaip 10 d. d.) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) Nr. K-VT-19-18-395

Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt, Petrašiūnų seniūnijoje,
R. Kalantos g. 57, Kaune LT-52305 (vieša ekspozicija).
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2020-02-27, 11.00 val., Petrašiūnų seniūnijoje,
R. Kalantos g. 57, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD
organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius TPD viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Skip to content