ŽEMĖS SKLYPO KĘSTUČIO G. 8, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. A-891 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 8 detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Kęstučio g. 8, Kaune, detaliojo plano  koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorė: UAB „SLR GROUP“.

Planavimo tikslas – Koreguoti žemės sklypo Kęstučio g. 8, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. A-891 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 8 detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti žemės naudojimo būdą (į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos), pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus..

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti nuo 2020-03-30 iki 2020-04-14 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (419 kab.,                 vyr. specialistas A. Buraitis, tel. 8 (37) 425590.

Skip to content