ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 1901/0304:504, KAUNE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, kadastro Nr. 1901/0304:504, Kaune detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A-438 „Dėl žemės sklypo Kazliškėse (kadastro Nr. 1901/0304:66) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0304:5) detaliojo plano patvirtinimo“ koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo, kadastro Nr. 1901/0304:504, Kaune detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A-438 „Dėl žemės sklypo Kazliškėse (kadastro Nr. 1901/0304:66) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0304:5) detaliojo plano patvirtinimo“ su tikslu padalinti žemės sklypą, kadastro                       Nr. 1901/0304:504, Kaune (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 5) į tris sklypus ir pakeisti žemės sklypo dalies naudojimo būdą, bei teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planui, patvirtintam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pakoreguotam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektu galima susipažinti nuo 2020-04-06 iki 2020-04-21 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (412 kab., vyr. specialistė Živilė Šabūnienė, zivile.sabuniene@kaunas.lt tel. (8 37) 42 47 39).

Skip to content