ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 1901/0304:504, KAUNE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NR. 1901/0304:504, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS:

 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-21 įsakymas Nr. A-1324 „Dėl žemės sklypo kadastro Nr. 1901/0304:504, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ ir 2020-06-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 70-28-27.

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas, tel. Nr. 42 26 08.

Detaliojo plano iniciatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com

Detaliojo plano rengimo tikslas – koreguoti žemės sklypo kad. Nr. 1901/0304:504 detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-02-08 įsakymu Nr. A-438, siekiant pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 1901/0304:504 (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 5) teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus bei padalinti žemės sklypą į 3 dalis.. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209, sprendiniams.

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-12-14 iki 2020-12-29 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-19-20-295), Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaunas.lt bei rengėjo patalpose, Raguvos g. 4, Kaune (dėl LR paskelbto karantino norint apsilankyti būtina iš anksto susitarti, tel. 8 698 11 891). Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2020-12-21 iki 2020-12-29 imtinai (5 darbo dienas) vyks Kauno miesto savivaldybėje Laisvės al. 96, Kaune ir Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132, Kaune.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

 

Skip to content