ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 1901/0294:895), ARMALIŠKĖSE, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-2106 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:895) Armališkėse, Kaune, detaliojo plano keitimo“ pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-4852 „Dėl žemės sklypų Armališkėse (kadastro Nr. 1901/0294:481 ir Nr. 1901/0294:482) detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklype kadastro Nr. 1901/0294:895) Armališkėse, Kaune.

Planavimo tikslas – Keisti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-4852 „Dėl žemės sklypų Armališkėse (kadastro Nr. 1901/0294:481 ir Nr. 1901/0294:482) detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant padalyti į sklypus, pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas ir komercinės paskirties teritorijas, ir nustatyti žemės naudojimo ir statybos reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais..

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant detaliojo plano sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemės sklypo kadastro Nr. 1901/0294:895 Armališkėse, Kaune, detaliojo plano keitimo proceso numeris – K-VT-19-18-326.

Dėl informacijos apie žemės sklypo kadastro Nr. 1901/0294:895 Armališkėse, Kaune, detaliojo plano keitimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistę N. Zinkevičienę (adresu Laisvės al. 96, Kaunas, 417 kab.), tel. 8 (37) 42 22 40; 864576991) neringa.zinkeviciene@kaunas.lt.

Skip to content