ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 1901/0274:6, KAUNE (SB „RŪTA“ TERITORIJOJE) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto valdybos 2000 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 862 „Dėl sodininkų bendrijos „Rūta“ teritorijos tvarkymo režimo pakeitimo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo, kadastro Nr. 1901/0274:6, Kaune (detaliajame plane sklypas Nr. 2) detaliojo plano koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

Planavimo tikslai – koreguoti Kauno miesto valdybos 2000 m. liepos 11 d. sprendimu
Nr. 862 „Dėl sodininkų bendrijos „Rūta“ teritorijos tvarkymo režimo pakeitimo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo, kadastro Nr. 1901/0274:6, Kaune (detaliajame plane sklypas Nr. 2), detalųjį planą. Koregavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti statybos reglamentus ir papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-23 iki 2020-01-10 (10 darbo dienų), Kauno miesto savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaunas.lt – Urbanistika – Informacija apie teritorijų planavimo dokumentus ir/arba vyriausioji specialistė Inga Janavičienė, tel. 8-37 20 77 43, inga.janaviciene@kaunas.lt.

Skip to content