ŽEMĖS SKLYPO J. TONKŪNO G. 6, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo J. Tonkūno g. 6, Kaune, detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. A-3568 „Dėl žemės sklypo J. Tonkūno g. 6, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ koregavimą.

Vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS sistemoje:      K-VT-19-20-276. Planavimo pagrindas: Sprendimas dėl TPD koregavimo (Nr.REG142366; 2020-05-19). Planavimo tikslai: Koreguoti žemės sklypo J. Tonkūno g. 6, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. A-3568 „Dėl žemės sklypo J. Tonkūno g. 6, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus. Po detaliojo plano koregavimo planuojamame žemės sklype numatoma statyti daugiabutį gyvenamąjį namą.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas, nes planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Planavimo procese koncepcija nerengima.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės direktorius, Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas, el.p.: www.kaunas.lt.

Planavimo iniciatoriai: Fiziniai asmenys.

Planavimo rengėjas: MB „Be formato“, buveinės adresas: Šiltnamių g. 54-3, Noreikiškės, LT-53371 Kauno r., PV Rima Malienė (atestato Nr.  ATP 2012), mob. tel. 865571174, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.

Su planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2020-08-24 iki 2020-09-04 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, interneto svetainėje www.kaunas.lt, Kauno miesto savivaldybės patalpose, adresu Laisvės al. 96, Kaunas, taip pat Dainavos seniūnijoje, adresu V. Krėvės pr. 41A, Kaunas ir rengėjo patalpose, adresu I. Kanto g. 25-307 (dėl patogaus atvykimo laiko siūloma susitarti paskambinus mob. tel. 865571174).

Pasiūlymai dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui, iniciatoriui arba teikiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu  http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. K-VT-19-20-276, iki sprendinių viešinimo pabaigos. Atsakymas į gautus pasiūlymus gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų.

Skip to content