ŽEMĖS SKLYPO INTAKO G. 11, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Informuojame apie parengtą vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą  –  Žemės sklypo Intako  g. 11, Kaune,  detaliojo plano koregavimas.

Korektūros numeris TPDRIS sistemoje: K-VT-19-20-51.

 

Detaliojo plano koregavimo uždaviniai:

Koreguoti žemės sklypo Intako g. 11, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto

savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A-2424 „Dėl

žemės sklypo Intako g. 3, Kaune detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti

suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti papildomus suplanuotos

teritorijos naudojimo reglamentus.

 

Planavimo iniciatorius: privatus asmuo P.G., tel. numeris 865787918

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas:

Zita Normantienė, tel. numeris 861422859.

Nuolatinio Lietuvos gyv. ind. veiklos Vykdymo pažyma Nr. (21.4)-G18-1541).

 

Detaliojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-28 įsakymas Nr. A-249 „Dėl žemės sklypo Intako g. 11, Kaune, detaliojo plano koregavimo“

 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2020-05-07 iki 2020-05-21 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) internetiniame tinklalapyje www.kaunas.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Petrašiūnų seniūnijoje R. Kalantos g. 57, LT-52305, tel. (+370 37) 370668).

 

Planavimo pasiūlymus dėl koreguojamų detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių susipažinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

 

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso COVID-19, dėl dalinai suvaržyto asmenų laisvo judėjimo karantino metu, rekomenduojame ir prašome dėl koreguojamo detaliojo plano viešinimo kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu.

Skip to content