Žemės sklypo Gimnazijos g. 2, Kaune, detaliojo plano koregavimas

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Gimnazijos g. 2, Kaunas, kadastro Nr. 1901/0172:28 detaliojo plano koregavimo projektą.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas, tel. (8 37) 422631, el. p. info@kaunas.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB “Optina“, įmonės kodas 135204056.

Projekto rengėjas:

UAB “Miesto planas”, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, tel.: +370 37 202643, el. p. info@miestoplanas.lt. Projekto vadovas – Nerijus Stanionis, tel.: +370 614 22867, el. p. nerijus@miestoplanas.lt.

Rengimo pagrindas:

2018 m. gegužės 29 d.  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl žemės sklypo Gimnazijos g. 2,  Kaune, detaliojo plano koregavimo“ Nr. A-1858; 2018 birželio 1 d.  Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 70-28-25;

 

Planavimo tikslas:

Koreguoti žemės sklypo Gimnazijos g. 2, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A-3246 „Dėl žemės sklypo Gimnazijos g. 2 / Šv. Gertrūdos g. 17 detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti  suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus (numatomas esamo pastato rekonstravimas, nauja statyba, pritaikant viešbučiui), vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

 

Su projektu galima susipažinti nuo 2018 rugpjūčio 20 d. iki 2018 rugsėjo 3 d. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, Centro seniūnijos patalpose, Kauno miesto savivaldybėje ir savivaldybės internetiniame puslapyje, taip pat projekto rengėjo patalpose.

 

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2018 rugpjūčio 20 d. iki 2018 rugsėjo 3 d.  Centro seniūnijos patalpose, Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas, Kauno miesto savivaldybėje, Laisvės al. 96, Kaunas, ir projekto rengėjo UAB „Miesto planas“ patalpose, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas.

 

Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas UAB “Miesto planas”, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, tel.: +370 614 22867, el.p.: info@miestoplanas.lt.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešinimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Skip to content