ŽEMĖS SKLYPO ELEKTRĖNŲ G. 1S, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie rengiamas supaprastintas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD):
Kauno miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. A-1125 “ Dėl žemės sklypų Elektrėnų g. 1D, 1K, 1L, 1M, 1N, 1S, 1R, 1T, 1V detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano dalies (detaliajame plane žemės sklypas Nr.6 (dabar – Elektrėnų g.1S) koregavimo projekto.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS)
 TVD Nr. K – VT – 19- 20 – 33.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Elektrėnų g. 1S, Kaune. Plotas: 0,3740 ha.

TPD pagrindas:
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis pasirašyta 2020 m. sausio 16 d. Nr. 70- 28- 1 tarp Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus ir planavimo iniciatoriaus UAB “Tenesitas”.

TPD uždaviniai –
Koreguoti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1125 “ Dėl žemės sklypų Elektrėnų g. 1D, 1K, 1L, 1M, 1N, 1S, 1R, 1T, 1V detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintą žemės sklypo Elektrėnų g.1S, Kaune (detaliajame plane žemės sklypas Nr.6 ), detalųjį planą,siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.
TPD iniciatorius: UAB “Tenesitas”, atstovaujami PV Laimutės Pėželienės.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6,
LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2020-05-05 iki 2020-05-18 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Kauno miesto sav., Šilainių sen. patalpose (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronoviruso COVID-19, dėl dalinai suvaržyto asmenų laisvo judėjimo karantino metu, rekomenduojame dėl detaliojo plano viešinimo prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu .

Skip to content