ŽEMĖS SKLYPO DIDŽIOJOJE G. 84, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-663 „Dėl žemės sklypo Didžiojoje g. 63 detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo žemės sklype Didžiojoje g. 84, Kaune (detaliajame plane žemės sklypas Didžiojoje g. 63) įsakymo projektas.

Planavimo iniciatorius: UAB „Okseta“.

Planavimo tikslas – Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-663 „Dėl žemės sklypo Didžiojoje g. 63 detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant žemės sklype Didžiojoje g. 84, Kaune (detaliajame plane žemės sklypas Didžiojoje g. 63), Kaune, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliųjų planų koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti nuo 2020-04-22 iki 2020-05-07 (10 darbo dienų), Kauno miesto savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaunas.lt – Urbanistika – Informacija apie teritorijų planavimo dokumentus ir/arba vyriausioji specialistė N. Zinkevičienė, tel. 8 (37) 42 22 40; 864576991) neringa.zinkeviciene@kaunas.lt.

Papildyta 2020-05-18 (Įsakymas, darbų programa)

Skip to content