ŽEMĖS SKLYPO VAŠKŲ G. 1, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo Vaškų g. 1, Kaune detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1116 „Dėl Kauno miesto valdybos 2000 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 914 pripažinimo netekusiu galios ir Kauno miesto valdybos 1997 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 350 1.2 punkto dalinio pakeitimo“ koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo Vaškų g. 1, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1116 „Dėl Kauno miesto valdybos 2000 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 914 pripažinimo netekusiu galios ir Kauno miesto valdybos 1997 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 350 1.2 punkto dalinio pakeitimo“ (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 3) su tikslu pakeisti žemės sklypo teritorijos naudojimo būdą, padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus bei nustatyti teritorijos naudojimo režimo ir statybos reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planui, patvirtintam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pakoreguotam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektu galima susipažinti nuo 2020-12-08 iki 2020-12-22 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (412 kab., vyr. specialistė Živilė Šabūnienė, zivile.sabuniene@kaunas.lt tel. (8 37) 42 47 39).

 

Skip to content