Žemės sklypo Agronomijos g. 49, Kaune, detalusis planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-1112 „Dėl žemės sklypo Vandžiogalos g. 84, Kaune, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Agronomijos g. 49“ pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A-782 „Dėl žemės sklypo Vandžiogalos g. 84 detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype (detaliajame plane žemės sklypas H), Agronomijos g. 49, Kaune.

Planavimo tikslas – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A-782 „Dėl žemės sklypo Vandžiogalos g. 84 detaliojo plano patvirtinimo“ žemės sklype (detaliajame plane žemės sklypas H), Agronomijos g. 49, Kaune, siekiant padalyti žemės sklypą į atskirus sklypus, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant detaliojo plano sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, detaliojo plano organizatorius apie pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką informuos papildomai.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemės sklypo Agronomijos g. 49,, Kaune, detaliojo, Kaune, detaliojo plano koregavimo proceso numeris – K-VT-19-20-168.

Dėl informacijos apie žemės sklypo Agronomijos g. 49, Kaune, detaliojo plano rengimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Jūratę Batūraitę (adresu Laisvės al. 96, Kaunas 413 kab.), tel. 8 (37) 20 70 43.

Skip to content