Žemės sklypai Batniavos g. 57, 57A, 57B, 59, Ežero g. 3, Kaune

Informuojame, kad yra rengiamas Žemės sklypų Batniavos g. 57, 57A, 57B, 59, Ežero g. 3, Kaune, detaliojo plano koregavimas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Batniavos g. 57, 57A, 57B, 59, Ežero g. 3, Kaune. Bendras planuojamos teritorijos plotas 0,7729ha.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos (įm.kodas 188764867) direktoriaus pavaduotojas Vilius Šiliauskas, įgaliotas administracijos direktoriaus, adresas Laisvės al. 96, Kaunas, tel.: (8 37) 423349, www.kaunas.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Merko būstas“, adresas korespondencijai: K. Būgos g. 52, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: +370 687 14585.

Detaliojo plano rengėja: MB studija „TORRAU“ (įm. kodas 304284106), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: +370 687 14585.

Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1828 (2019-05-27), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.70-28-25 (2019-06-07), planavimo darbų programa, išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Koreguoti žemės sklypų Batniavos g. 57, 57A, 57B, 59, Ežero g. 3 Kaune, detalųjį planą (detaliajame plane žemės sklypai Nr.F, G, H), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004m. rugsėjo 30d. sprendimu Nr. T-532 „Dėl žemės sklypų nuosavybei atkurti teritorijoje tarp Lampėdžio ežero, Raudondvario pl. ir Batniavos g. detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti žemės sklypo Batniavos g. 59 naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijas, sujungti žemės sklypus Batniavos g. 57, 57A, 57B, 59, Ežero g. 3 Kaune, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniais.

Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo  2019-12-04 d. iki 2019-12-17 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Vilijampolės seniūnijos patalpose, Lampėdžių g. 10, Kaunas, ir plano rengėjos MB studija „TORRAU“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: +370 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-19-19-313 ir Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kms.lt

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Skip to content