Žemaičių g. 65

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244, 246, 247, 248, 256 punktais informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Žemaičių g. 65, Kaune, detaliojo plano koregavimas.

Planavimo tikslai – koreguoti žemės sklypo  Žemaičių g. 65, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. Nr. T-249 „Dėl žemės sklypo Žemaičių g. 65 detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Su sprendimu dėl detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi galima susipažinti nuo 2020-04-08 iki 2020-04-22 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (411 kab., vyr. specialistė K. Krikštanaitė, tel. 8 (37) 240299.

Skip to content