Informacinis pranešimas apie parengtą Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-l89 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. S-VT-19-20-285.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Gedeminas Barčauskas, tel. (8 37) 423382, el. p.: gedeminas.barcauskas@kaunas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. info@kaunoplanas.lt. PV Alvydas Mituzas

Planavimo (koregavimo) tikslas: koreguoti Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio teritorijos tvarkymo režimą ir veiklos draustinyje reglamentavimą.

Planavimo (koregavimo) uždaviniai

 • išnagrinėti galimybę nustatyti teritorijai prie Vakarinio aplinkkelio, kurioje Bendruoju planu nustatyta miesto dalių centrų (MC2) funkcinė zona, intensyvaus tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zoną, kurioje leidžiama iš esmės keisti esamą užstatymo pobūdį ir urbanistinę aplinką pagal Lampėdžių gyvenvietei būdingus užstatymo parametrus, laikantis sklypo dydžio, užstatymo tankio, intensyvumo, statinių aukščio, tūrio ir paskirties apribojimų;
 • tikslinti buferinės apsaugos zonos reglamentus:
  • B – Lampėdžių gyvenvietei nustatytą buferinės apsaugos zonos reglamentą, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius teisės aktus, juose išdėstytus reikalavimus, nustatant leistinų žemės sklypų užstatymo tankumo, intensyvumo, aukščio ir kt. rodiklių reikalavimus, naujos statybos galimybes, numatant tam tikrus statybų, žemės sklypų dydžio ir kt. apribojimus, siekiant įgyvendinti šios zonos tikslą – užtikrinti Draustinio vizualinį lauką, apsaugoti šios teritorijos regimąją aplinką, užtikrinant bendrąją ekologinę pusiausvyrą, reguliuojant statybas;
  • D – teritorijai, esančiai tarp Lampėdžio ežero ir Raudondvario plento, apimančiai dalį Žemutinių Kaniūkų gyvenvietės, nustatytą buferinės apsaugos zonos reglamentą, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius teisės aktus, juose išdėstytus reikalavimus, nustatant leistino žemės sklypų užstatymo tankumo, intensyvumo, aukščio ir kt. rodiklių reikalavimus, naujos statybos galimybes, numatant tam tikrus statybų, žemės sklypų dydžio ir kt. apribojimus, siekiant įgyvendinti šios zonos tikslą – užtikrinti Draustinio vizualinį lauką, apsaugoti šios teritorijos regimąją aplinką, užtikrinant bendrąją ekologinę pusiausvyrą, reguliuojant statybas;
 • išnagrinėti galimybę nustatyti šiaurinėje (ar kitoje) Lampėdžio ežero pakrantės dalyje subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zoną, kurioje būtų galima įrengti ne mažesnę kaip 0,25 ha ploto laisvalaikio zoną su paplūdimiu neįgaliesiems, išsprendžiant klausimą dėl šiam objektui eksploatuoti reikalingų automobilių statymo vietų įrengimo;
 • išnagrinėti galimybę teritorijoje, esančioje prie šiaurinės (ar kitos) Lampėdžio ežero pakrantės dalies, įrengti automobilių laikino statymo vietas, reikalingas siekiant užtikrinti transporto priemonių statymą asmenims, lankantiems objektus, pastatytus (įrengtus) įgyvendinant Draustinio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektą;
 • išnagrinėti galimybę teritorijoje, kurioje yra žemės sklypas Gervių g. 9, nustatyti tokią kraštovaizdžio tvarkymo zoną, kurioje būtų galima įrengti objektus ir želdynus pagal schemą, suderintą su planavimo organizatoriumi;
 • išnagrinėti ir įvertinti pateiktus visuomenės siūlymus dėl Specialiojo plano koregavimo, pateikiant motyvuotas išvadas dėl kiekvieno siūlymo teisės aktų nustatyta tvarka;
 • padaryti kitus Specialiojo plano esmės nekeičiančius pakeitimus, jei rengiant Specialiojo plano korektūrą išaiškėtų tokio pakeitimo poreikis.

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2021-11-23 iki 2021-12-08 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-19-20-285) arba Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, patalpose (dėl pandeminės situacijos būtinas išankstinis susitarimas telefonu +37065248506)

Koreguojant Specialųjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Specialiojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Specialiojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-19-20-285) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content