Romuvos g. 35A ir Romuvos g. 35B, Kaune

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad yra rengiamas detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto valdybos 1999 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. A-1338 „Dėl valdos Taikos pr. 44A, žemės sklypo Romuvos g. 37A, padalijimo ir valdos Romuvos g. 35A padidinimo detaliųjų planų patvirtinimo“, koregavimas žemės sklypuose Romuvos g. 35A ir Romuvos g. 35B, Kaune, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypų Romuvos g. 35A (detaliajame plane sklypas C) ir Romuvos g. 35B (detaliajame plane sklypas B), Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 1999 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. A-1338 „Dėl valdos Taikos pr. 44A, žemės sklypo Romuvos g. 37A, padalijimo ir valdos Romuvos g. 35A padidinimo detaliųjų planų patvirtinimo“, siekiant pertvarkyti žemės sklypus Romuvos g. 35A ir Romuvos g. 35B, Kaune, perdalijant į suplanuotus žemės sklypus, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo iniciatorius – G. G. pagal Kauno miesto savivaldybės administracijai pateiktą prašymą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 8 skyriaus 41.1 punktu, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius detaliojo plano sprendinius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu galima susipažinti nuo 2020-08-25. Dėl informacijos apie žemės sklypų Romuvos g. 35A ir Romuvos g. 35B, Kaune, detaliojo plano koregavimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyrių, adresas Laisvės al. 96, Kaunas, vyr. specialistė Danguolė Bulavienė tel. (8 37) 42 25 82.

Skip to content