Naujakurių g. 98, Kaune

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie pakartotinai rengiamas supaprastinta tvarka viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD): Kauno miesto savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. 1183 „Dėl žemės sklypų Naujakurių g. 96 ir 98, Kaune detaliųjų planų patvirtinimo“, detaliojo plano koregavimo projekto.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-19-18-539.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Naujakurių g. 98, Kaune. Plotas – 0,2793 ha.

TPD pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl žemės sklypo Naujakurių g. 98, Kaune detaliojo plano koregavimo” 2018 m. spalio 15 d. Nr. A – 3440.

TPD uždaviniai: koreguoti žemės sklypo Naujakurių g. 98, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 2000-10-03 sprendimu Nr. 1183 „Dėl žemės sklypų Naujakurių g. 96 ir 98 detaliųjų planų“, su tikslu pakeisti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo tikslas: koreguoti žemės sklypo Naujakurių g. 98, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 2000-10-03 sprendimu Nr. 1183 „Dėl žemės sklypų Naujakurių g. 96 ir 98 detaliųjų planų“, su tikslu pakeisti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus kitais (pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į šiuos naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos) ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.

TPD iniciatorius: privatūs asmenys.

TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT – 44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.

TPD projekto vadovas: Rasa Pečiulienė, projekto rengėja – architektė Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, pakartotinai viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2020-05-25 iki 2020-06-05 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Kauno miesto savivaldybės, Šilainių seniūnijos patalpose, TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune (vieša ekspozicija).

Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Atsižvelgiant į suvaržymus dėl LRV paskelbto koronoviruso COVID-19 karantino, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu.

Skip to content