Marijampolės pl. 29 detaliojo plano koregavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A-4063 „Dėl žemės sklypo Marijampolės pl. 29, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ pradedamas rengti Kauno miesto valdybos 1998 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. 1061 „Dėl žemės sklypų Marijampolės pl. 29, Ateities pl.45b, J. Bakanausko g. 29b, A. Juozapavičiaus per. 82a, Taikos per. 60a detaliųjų planų patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Marijampolės pl. 29, Kaune.

Planavimo tikslas – Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 1998 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. 1061 „Dėl žemės sklypų Marijampolės pl. 29, Ateities pl.45b,              J. Bakanausko g. 29b, A. Juozapavičiaus per. 82a, Taikos per. 60a detaliųjų planų patvirtinimo“, siekiant žemės sklype Marijampolės pl. 29, Kaune, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant detaliojo plano sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemės sklypo Marijampolės pl. 29, Kaune, detaliojo, detaliojo plano koregavimo proceso numeris – K-VT-19-20-626.

Dėl informacijos apie žemės sklypo Marijampolės pl. 29, Kaune, detaliojo plano koregavimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistę N. Zinkevičienę (adresu Laisvės al. 96, Kaunas, 417 kab.), tel. 8 (37) 42 22 40; 864576991) neringa.zinkeviciene@kaunas.lt.

 

Skip to content