KVARTALO PRIE A. RADZINAUSKO TILTO, TARP NEMUNO UPĖS, INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ KORIDORIAUS IR KAUNO MIESTO RIBOS, DETALUSI PLANAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad yra rengiamas apie 30 ha kvartalo prie A. Radzinausko tilto, tarp Nemuno upės, inžinerinių komunikacijų koridoriaus ir Kauno miesto ribos detalusis planas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatoriai – privatūs asmenys.

Planavimo tikslai – detalizuojant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti priemones teritorijoje esančių želdynų apsaugai ir naudojimui, išsaugoti kraštovaizdžio savitumą.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektu galima susipažinti nuo 2019-11-19 iki 2019-12-03 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (412 kab., vyr. specialistė Živilė Šabūnienė, zivile.sabuniene@kaunas.lt tel. (8 37) 42 47 39) ir Aleksoto seniūnijoje (Veiverių g. 132, Kaunas; tel.: (8 37) 39 14 18, el. paštas aleksotas@kaunas.lt).

Skip to content