ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRO NR. 1901/0279:476, KAUNE DETALUSIS PLANAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad parengtas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A-687 „Dėl žemės sklypo Romainiuose (kadastrinis adresas 1901/0279:17) detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo žemės sklype, kurio kadastro Nr. 1901/0279:476 (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 31), Kaune teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu,  įsakymo projektas.

Planavimo tikslas – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A-687 „Dėl žemės sklypo Romainiuose (kadastrinis adresas 1901/0279:17) detaliojo plano patvirtinimo“ žemės sklype, kurio kadastro Nr. 1901/0279:476, (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 31), Kaune, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pakoreguoto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“, sprendiniais.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo galima susipažinti nuo 2019-11-21 iki 2019-12-05 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas (413 kab., vyr. specialistė J. Batūraitė, tel. 8 (37) 20 70 43).

Skip to content