KAUNO MIESTO VIČIŪNŲ VANDENVIETĖS SPECIALUSIS PLANAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A-2589 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo“ pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014 m. gruodžio birželio 3 d. įsakymu Nr. A-1698 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto specialiojo plano koregavimo procesas Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės teritorijoje.

Planavimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslas – koreguoti Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A-1698 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo“ su tikslu patikslinti ir sumažinti esamą Vičiūnų vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos (VAZ1) tik griežto režimo apsaugos juostos ribas ir plotą, sukonkretinant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) rengiamas LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, specialiojo plano koregavimo sprendinius, specialiojo plano organizatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo proceso numeris – K-VT-19-18-408.

Dėl informacijos apie Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimą, sukonkretinant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tseriy (adresu Laisvės al. 96, Kaunas 610 kab.), tel. 8 (37) 42 33 82.

Skip to content