Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad parengtas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-1545 „Dėl žemės sklypų Karaliaus Mindaugo pr. 50, 50A, Kaune, detaliųjų planų keitimo patvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, detaliojo plano koregavimo įsakymo projektas.

Planavimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslai – koreguoti žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, detalųjį planą patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-1545 „Dėl žemės sklypų Karaliaus Mindaugo pr. 50, 50A, Kaune, detaliųjų planų keitimo patvirtinimo“, siekiant koreguoti šio žemės sklypo detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2018-08-03 iki 2018-08-20 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (413 kab., vyr. specialistė J. Batūraitė, tel. 8 (37) 20 70 43.

Skip to content