Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. 20 d. įsakymu Nr. A-2757 „Dėl žemės sklypo Karaliaus Mindaugo per. 50, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-1545 „Dėl žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 50, 50A detaliųjų planų keitimo patvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, detaliojo plano koregavimo procesas.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslas – koreguoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-1545 „Dėl žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, detaliųjų planų keitimo  patvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, detalųjį planą, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto KMST  2014-04-10 sprendimu Nr. T-209, sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, detaliojo plano sprendinius, detaliojo plano organizatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, detaliojo plano koregavimo proceso numeris – K-VT-19-18-420.

Dėl informacijos apie žemės sklypo Karaliaus Mindaugo per. 50, Kaune, detaliojo plano koregavimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Jūratę Batūraitę (adresu Laisvės al. 96, Kaunas 413 kab.), tel. 8 (37) 20 70 43.

Skip to content