DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SANDRAUGOS G. 29, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-379 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 1901/0066:118) Taikos pr. 179, (kadastro Nr. 1901/0066:116) Taikos pr. 179A, (kadastro Nr. 1901/0066:117) Taikos pr. 179B, (kadastro Nr. 1901/0066:115) Taikos pr. 179C, (kadastro Nr. 1901/0066:114) Taikos pr. 179D, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Sandraugos g. 29, Kaune, detaliojo plano keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: keičiant detaliojo plano sprendinius žemės sklypas Sandraugos g. 29 sujungiamas su žemės sklypu Sandraugos g. 27 ir prijungiamas įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas.

Planavimo iniciatorė – UAB „Daisena“.

Su sprendimu dėl detaliojo plano keitimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti iki 2018-09-11 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (412 kab., vyr. specialistė M. Vertelienė, tel. 8 (37) 424739).

Skip to content