Dėl žemės sklypų Labūnavos g. 1A ir Labūnavos g. 1B, Kaune, detaliojo plano keitimo

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie parengtą ir bendrąja tvarka viešinamą Žemės sklypų Labūnavos g. 1A ir Labūnavos g. 1B, Kaune, detaliojo plano keitimą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-19-21-507.

Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A-2828 „Dėl Žemės sklypų Labūnavos g. 1A ir Labūnavos g. 1B, Kaune, detaliojo plano keitimo“.

Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypai Labūnavos g. 1A, Kaune (kadastro Nr. 1901/0031:56; plotas 0,1200 ha), Labūnavos g. 1B, Kaune (kadastro Nr. 1901/0031:55; plotas 0,1200 ha) ir įsiterpęs valstybinės žemės plotas 0,0180 ha. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,2580 ha.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. +370 37 422608, el. paštas: info@kaunas.lt.

DP keitimo iniciatorius: UAB „Seduja“, UAB „Foras“, pagal įgaliojimą Mindaugas Padelskas.

DP keitimo rengėjas: Architektas Mindaugas Padelskas, atestato Nr. A1196, tel. Nr. +370 602 99699; el. paštas: miestoarchitektura@gmail.com.

Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urganiztinei idėjai parengti neorganizuojamas.

Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai: Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, teritorijos naudojimo būdas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 redakcija). Uždaviniai: parengti žemės sklypų Labūnavos g. 1A ir Labūnavos 1B, Kaune detaliojo plano keitimą, įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiais žemės sklypais Labūnavos g. 1A ir Labūnavos 1B, Kaune, žemės sklypus sujungti ir padalyti į tris žemės sklypus, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus, suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomi suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinkle, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, įvertinus urbanistinius planuojamos teritorijos ypatumus.

Planavimo tikslai: keisti žemės sklypų Labūnavos g. 1A ir Labūnavos 1B, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 516 “Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) Šėtos g. 5, 5B, 5C ir Labūnavos g. 1A, 1B atkūrimo”, siekiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiais žemės sklypais Labūnavos g. 1A ir Labūnavos 1B, Kaune, žemės sklypus sujungti ir padalyti į tris žemės sklypus, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus, suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomi suplanuotos  teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.   

Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

Baigiamasis etapas: teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Kauno miesto savivaldybėje. Planavimo procesas: DP keitimas: vietovės lygmens. DP keitimo atlikimo terminas: 2021 m. III ketvirtis – 2022 m. IV ketvirtis.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti (ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS) nuo 2021-11-29 iki 2021-12-10 (imtinai) TPDRIS (TPD Nr. K-VT-19-21-507), Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje (www.kaunas.lt). Vieša teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija nuo 2021-12-06 ir 2021-12-10 (imtinai) (ne mažiau kaip 5 darbo dienas) vyks Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) ir Šilainių seniūnijos patalpose (Baltų pr. 53, Kaunas).

Viešas svarstymas su visuomene vyks 2021-12-13, 12.00 val. Plano rengėjo patalpose, adresu Raudondvario pl. 105, Kaunas. Susirinkimų ribojimo atveju dėl COVID-19, viešas susirinkimas bus vykdomas Google Meets platformoje, pagal nuorodą: https://meet.google.com/wgt-nxrd-yur (Nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios).

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) TPDRIS (TPD Nr. K-VT-19-21-507) bei Plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu, visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content