DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ A. SABALIAUSKO G. 12, 18, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo K. Sprangausko g. 1, Kaune, detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu  Nr. A-3573“ koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Lava Construction“.

Planavimo tikslas – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. A-3573 „Dėl žemės sklypo             K. Sprangausko g. 1, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų A. Sabaliausko g. 12, 18 reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, detaliojo plano sprendinius, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Dėl detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu informacijos prašome kreiptis adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (412 kab., vyr. specialistė Živilė Šabūnienė, zivile.sabuniene@kaunas.lt tel. (8 37) 42 47 39)

Skip to content