Dėl žemės sklypo Kleboniškio g. 34A, Kaune, detaliojo plano koregavimo

Informuojame, kad yra rengiamas Žemės sklypo Kleboniškio g. 34A, Kaune, detaliojo plano koregavimas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Kleboniškio g. 34A, Kaune. Bendras planuojamos teritorijos plotas 0,0657 ha.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos (įm.kodas 188764867) direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras, įgaliotas administracijos direktoriaus, adresas Laisvės al. 96, Kaunas, tel.: (8 37) 423349, www.kaunas.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „SINGRA“, adresas korespondencijai: Partizanų g. 30-28,  LT-49493 Kaunas, tel.: 8 61521657.

Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas,            el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585.

Planavimo pagrindas: Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A-3936 (2019-12-03), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.70-28-47 (2019-12-10), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

  1. Koreguoti žemės sklypo Kleboniškio g. 34A, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-2150 „Dėl žemės sklypų Kleboniškio g. 34, Kleboniškio g. 34A ir Kleboniškio g. 34B detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos reglamentus kitais;
  2. Nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo  2020-03-09 d. iki 2020-03-23 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Eigulių seniūnijos patalpose, P. Plechavičiaus g. 9a, Kaunas,  plano rengėjos UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-19-19-684 ir Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kms.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Skip to content