Dėl Raudondvario pl. 107 detaliojo plano koregavimo

Informuojame apie parengtą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-31 įsakymu Nr. A-1701  patvirtinto žemės sklypo Raudonvario pl. 107, Kaune,  detaliojo plano koregavimo projektą

 (Koreguojamo TPD Nr. T00018647).

Projekto numeris TPDRIS sistemoje  TPD Nr. K-VT-19-19-233.

 

 

Detaliojo plano koregavimo tikslai:

Koreguoti žemės sklypo Raudondvario pl. 107, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 rn. spalio 31 d. jsakymu Nr.A-1701 ,,Del žemės sklypo Raudondvario pl. 107, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo „, siekiant pakeisti nustatytus žemės sklypo Raudondvario pl. 107, Kaune, teritorijos naudojimo reglamentus kitais (vietoj esamo naudojimo būdo  K3 nustatyti naudojimo būdus K/G2), nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno  m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-18 įsakymas  Nr. A-975  “Dėl žemės sklypo Raudondvario pl. 107, Kaune, detaliojo plano koregavimo”;

2019-04-17 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. 70-048-16.

 

Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka (vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 11p. bei kitais viešinimo procedūras reglamentuojančiais teisės aktais).

 

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, el.p.: www.kaunas.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB “Klaipėdos terminalo  grupė”,  įmonės kodas 140725121, įgaliotas asmuo Violeta Zagorskienė, tel. +370 687 32455.

Plano rengėjas -Violetos Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, adresas Kęstučio g.87-9,  Kaunas;

proj. vad. Jurgis Zagorskas; mob. tel. +370 687 32455,  el.p. v.zagorskiene@gmail.com.

 

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.

Planavimo procese koncepcija nerengiama.

 

Pakartotinai susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-08-10 iki 2020-08-21 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt; Kauno miesto savivaldybėje (Laisvės al. 96, Kaunas) ir  Vilijampolės seniūnijos Lampėdžių g. 10, Kaune, patalpose (vieša ekspozicija).

 

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu  bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos. Visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus turi nurodyti vardą, pavardę/pavadinimą, adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo data.

Skip to content