Siunčiama nuotrauka

Baltų pr. 8 ir Šarkuvos g. 30, Kaune

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ VIETOVĖS LYGMENS KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

TPD Nr. K-VT-19-18-364

Planavimo rūšis – Kompleksinis

Porūšis – Detalusis planas

Lygmuo pagal teritoriją – Vietovės

TPD pavadinimas –“ Žemės sklypų Baltų pr. 8 ir Šarkuvos g. 30, Kaune, detaliųjų planų keitimas“

Keičiami TPDkeičiami: Žemės sklypo prie pastatų Baltų pr. 8, Kaune, detalusis planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A-4191 ir žemės sklypo Šarkuvos g. 30, Kaune, detalusis planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 kovo 2 d. įsakymu Nr. A-778.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, tel. 8 37 425623. El. paštas : miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt

TPD rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas; įmonės kodas: 133810450; tel. 370 37 220146, el. paštas info@kaunoplanas.lt. Projekto vadovė – Viltautė Žaltauskienė; atestato Nr. A1202, mob. tel. 8 61936723, el. paštas: v.zaltauskiene@kaunoplanas.lt.

Detaliojo plano keitimas parengtas vadovaujantis – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A-4191 „Dėl žemės sklypo prie pastatų Baltų pr. 8, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A-778 „Dėl žemės sklypo Šarkuvos g. 30, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ ir, planavimo darbų programa.

Detaliojo plano keitimo uždaviniai: žemės sklypų Baltų pr. 8 ir Šarkuvos g. 30, Kaune, detaliųjų planų keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. Keičiant detaliųjų planų sprendinius, suformuojamas žemės sklypas prie statinio, esančio prie Baltų pr. 8, Kaune, prijungiamas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas, žemės sklypai pertvarkomi.

Planavimo tikslas: keičiant detaliųjų planų sprendinius, suformuoti žemės sklypą prie statinio, esančio prie Baltų pr. 8, Kaune, ir įsiterpusį valstybinės žemės sklypą; pertvarkyti žemės sklypus: padalinti žemės sklypą Šarkuvos g. 30, Kaune, į du sklypus; sujungti žemės sklypą  Baltų pr. 8, Kaune, su suformuotu  įsiterpusiu valstybinės žemės sklypu, žemės sklypu prie statinio prie Baltų pr. 8, Kaune, ir atidalintu žemės sklypu nuo sklypo Šarkuvos g. 30, Kaune; pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo procese koncepcijos rengimas neatliekamas.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – Pagal detaliųjų planų keitimo planavimo darbų programą strateginis pasekmių vertinimas (SPAV) nerengiamas.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2020-04-16- iki 2020-04-30 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, internetiniame tinklalapyje www.kaunas.lt; Šilainių seniūnijos (Baltų pr. 53, Kaunas), tel. (8-37) 37 78 14 el.paštas: silainiai@kaunas.lt skelbimų lentoje, Kauno miesto savivaldybės, Laisvės al. 96, Kaunas, skelbimų lentoje, bei rengėjo – Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose, Kęstučio g. 66A, Kaunas.

Viešas svarstymas su visuomene

Viešo susirinkimo procedūros reikalavimai turi būti įgyvendinti pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyrių (Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01). Teritorijų planavimo dokumentų viešo susirinkimo procedūros reikalavimai turi būti įgyvendinti  Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose (Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Suvestinė redakcija nuo 2018-11-10) nustatyta tvarka.

Valstybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir uždraudus renginius uždarose patalpose, visi svarstymai (rengiant viešus projektinių pasiūlymų svarstymus ir teritorijų planavimo dokumentų viešus svarstymus), jeigu nėra galimybės jų atidėti, gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu. Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos rekomandacija dėl viešinimo procedūrų karantino metu svarstymas vyks Skype programos pagalba.

Visuomenės teikiami pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos ir jos metu. Į šiuos pasiūlymus projektuotojai/planavimo organizatorius atsakys per teisės aktų numatytą terminą.

Pateikiame nuorodą per kurią kviečiame jungtis visus pageidaujančius dalyvauti viešo svarstymo transliacijoje elektroninėmis priemonėmis 2020-04-30, 14 valandą. https://join.skype.com/pbp2eeJjQ8UR

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu iki TPD viešinimo procedūros pabaigos:

*planavimo organizatoriui – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui,

*rengėjui – Kauno SĮ “Kauno planas”

* bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius TPD viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content