ELNIŲ G. 14, KAUNAS

PAKARTOTINAI INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO ELNIŲ G. 14 DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2012 04 13 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮSAKYMU NR. A-1340, KOREGAVIMĄ

ŽEMĖS SKLYPUOSE KAD. NR.1901/0245:358, KAD. NR. 1901/0245:306, KAD. NR. 1901/0245:341, KAD. NR. 1901/0245:358, KAD. NR. 1901/0245:359 (ELNIŲ G. 20), KAD. NR. 1901/0245:360 (ELNIŲ G. 18), KAD. NR. 1901/0245:357 (ELNIŲ G. 16), KAD. NR. 1901/0245:310 (KIAUNIŲ G. 16)

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos (kodas 188764867, adresas Laisvės al. 96, Kaunas)  direktorius Vilius Šiliauskas, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.

Detaliojo plano iniciatorius – M.B., atstovaujantis J. A. G. (pagal 2019-03-27 įgaliojimą Nr. 2532).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Neries krant. 16-114, Kaunas. PV  Justina Pliskauskienė, Tel. 8 652 71128, 8-686-66176,  el.p.: justina.kasyte@gmail.com; indre.satkute@gmail.com

Planuojamos teritorijos dislokacija – Žemės sklypai: Kad. Nr.1901/0245:358, Kad. Nr. 1901/0245:306, Kad. Nr. 1901/0245:341, Kad. Nr. 1901/0245:358, kad. Nr. 1901/0245:359 (Elnių g. 20), kad. Nr. 1901/0245:360 (Elnių g. 18), Kad. Nr. 1901/0245:357 (Elnių g. 16), Kad. Nr. 1901/0245:310 (Kiaunių g. 16)

TPD pagrindas:

  • Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A-4218;
  • 2019 m. gruodžio 20 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. 70-28-51;
  • Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa – „Dėl žemės sklypo Elnių g. 14, Kaune, detaliojo plano koregavimo“.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-19-19-698 

Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai – Keisti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu 2012 m. balandžio 13 d. Nr. A-1340 “Dėl žemės sklypo Elnių g. 14 detaliojo plano patvirtinimo” patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslas – Keisti žemės sklypų Elnių g. 16, 18, 20, Kad. Nr. 1901/0245:306, Kad. Nr. 1901/0245:358 (detaliajame plane žemės sklypai 2, 3, 4, 5), Kiaunių g. 16, Kaune, ribas, nustatyti naujus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2020-08-26 iki 2020-09-10 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-19-19-698; Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt/urbanistika/detalieji-planai/;  Kauno miesto savivaldybės patalpose, Laisvės al. 96, Kaunas; Panemunės seniūnijos patalpose, Vaidoto g. 115, 45305  Kaunas, ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).

Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Skip to content