Teisinė pagalba

Valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Kauno mieste.

Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstatyme numatytų procesinių dokumentų rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba skiriasi nuo Antrinės teisinės pagalbos.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, ir išlaidų konstitucinės justicijos bylose atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą. Antrinės teisinės pagalbos teikimą Kauno apygardos teismo teritorijoje organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius (adresas: Kęstučio g. 21, Kaunas. Tel. 8 700 00 177).

Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Kauno mieste arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Kauno mieste, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą. Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose, taip pat turi teisę kreiptis pirminės teisinės pagalbos, jei  laisvės atėmimo vieta yra Kauno mieste.

Pirminės teisinės pagalbos paslaugas (teisinę informaciją, patarimus teisės klausimais ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms bei itin paprastų procesinių dokumentų rengimą) kauniečiams pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija teikia: Advokatės Nijolė Reimerienė, Violeta Naujokienė, Diana Degutienė K. Donelaičio g. 33-1, Kaunas (advokatų kontoros Baltrušaitienė, Degutienė, Naujokienė, Reimerienė ir partneriai patalpose)
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12-13 val.)

tel. 8 614 80 380

Yra galimybė (iš anksto informavus aukščiau nurodytu telefonu) šią pagalbą gauti pirmadieniais iki 19 val.

El. paštas advokatukontora3@gmail.com 

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi šie dokumentai:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).
  2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, pateikia kitus dokumentus, patvirtinančius gyvenamąją vietą Kauno mieste.
  3. Asmuo, besikreipiantis dėl įstatyme numatytų procesinių dokumentų parengimo turi pateikti šiems dokumentams parengti reikalingus visus duomenis ir rašytinius įrodymus.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

  1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
  2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
  3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.
  4. Pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis teisėmis

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.

Daugiau informacios rasite čia:

 

Taip pat informuojame, kad Kauno miesto savivaldybė yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su VDU Teisės klinika.

Daugeliui tenka susidurti su iškylančiais sunkumais ir problemomis, o  susitvarkyti su jais reikalinga pagalba ir ne tik medicininė ar materialinė. Rasti tinkamus sprendimus susidariusiose nestandartinėse sunkiose gyvenimiškose situacijose reikalingi ir profesionalūs  patarimai, specialios žinios, o tarp jų ir teisinės.

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Teisės klinika veikianti jau kelintus metus subūrė jaunų, pažangių studentų komandą, kuri padedant vadovams ir šiais mokslo metais teiks  NEMOKAMAS teisines konsultacijas smulkiam ir vidutiniam verslui, ne pelno siekiančioms organizacijoms ir piliečiams.

Konsultacijos  bus teikiamos tik nuotoliniu būdu. Maloniai kviečiame Jus, esant reikalui, pasinaudoti šia nemokama paslaugos.

Konsultacijas bus teikiamos nuo rugsėjo 13 d., bet registruotis žemiau nurodytais kontaktais galima pradėti jau nuo rugsėjo 2 d.

VDU Teisės klinikos kontaktai: el.p.: teises.klinika@vdu.lt arba tel.: (837) 751044. Trumpai išdėsčius savo problemą suformuluokite klausimą ir Jums per įmanomai trumpiausią laiką bus atsakyta.

DĖL PAŽEISTŲ TEISIŲ JŪS GALITE KREIPTIS

Visais vartotojų teisių gynimo klausimais ir dėl ne maisto produktų ir paslaugų, kurie neatitinka privalomųjų ir deklaruojamųjų reikalavimų

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760,

http://www.vvtat.lt, tarnyba@vvtat.lt

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrių

Gedimino g. 45, 44239 Kaunas, tel./faks. (8 37) 280 128,  http://www.vvtat.lt, kaunas@vvtat.lt

Dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų

Į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą

Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362,

nemokamas tel. 8 800 40403,

http://vmvt.lt, info@vmvt.lt

Į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentą

Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Karmėlavos sen., 54469 Kauno r., tel. (8 37) 314 360, (8 37) 490 382, faks. (8 37) 312 903,

http://vmvt.lt, kaunas@vmvt.lt

 

Dėl elektros energijos ir dujų tiekimo –vartojimo sutarčių pakeitimo ir nutraukimo, elektros energijos ir dujų vartojimo ir atsiskaitymo, patirtų nuostolių dėl tiekimo nutraukimo, ribojimo ir apskaitos prietaisų dingimo

Į ESO Kauno miesto skyrių

T. Masiulio g. 16, 52374 Kaunas, klientų aptarnavimo tel. 1852, http://www.eso.lt,

Dėl draudimo paslaugų

Į Lietuvos banką
Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, nemokamas tel.8 800 50500,
www.lb.lt, info@lb.lt, korespondencijai Totorių g. 4, 01121 Vilnius

Dėl vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi

Į Lietuvos metrologijos inspekciją

J. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius, tel. 8 706 68011,

konsultavimo tel. 8 706 68013,

http://www.metrinsp.lrv.lt, metrinsp@metrinsp.lt

Į Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyrių

J. Gruodžio g. 18, 44291 Kaunas, tel. 8 616 78035

http://www.metrinsp.lrv.lt, eugenija.grigaitiene@metrinsp.lt

 

Dėl šilumos, elektros energijos, dujų ir vandens tiekimo paslaugų

Į Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybą prie Energetikos ministerijos

Mortos g. 10, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 263 6006, spauskite – „1″

http://vei.lrv.lt, vei@vei.lt

Į Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos prie Energetikos ministerijos

Kauno teritorinį skyrių

Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas, tel. (8 37) 452 412, spauskite – „2″

http://vei.lrv.lt, kaunas@vei.lt

 

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų

Į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją

Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110,

nemokamas tel. 8 800 66 004,

http://sam.lrv.lt, ministerija@sam.lt

Į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą

Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius, tel. (8 5) 263 9264,

nemokamas tel. 8 800 73568,

http://www.vvkt.lt, vvkt@vvkt.lt

Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177,

http://www.vaspvt.gov.lt, vaspvt@vaspvt.gov.lt

Dėl medicinos prietaisų

Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, faks. (8 5) 212 7310,

http://www.vaspvt.gov.lt, vaspvt@vaspvt.gov.lt

Dėl odontologo paslaugų

Į Lietuvos Respublikos odontologų rūmus

Palangos g. 2, 01117, Vilnius, tel./faks. (8 5) 212 2510,

www.odontologurumai.lt, info@odontologurumai.lt

Į Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Kauno teritorinį skyrių

Saulės g. 12, 50239 Kaunas, tel. 8 699 43861,

www.odontologurumai.lt, kaunas@odontologurumai.lt

Dėl turizmo paslaugų

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760

http://www.vvtat.lttarnyba@vvtat.lt

Dėl vežėjų paslaugų

Į Lietuvos transporto saugos administraciją

Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5601,

http://ltsa.lrv.lt, ltsa@ltsa.lrv.lt

Į Lietuvos transporto saugos administracijos Kauno skyrių

A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. (8 5) 278 5601,

http://ltsa.lrv.lt, kaunas.ltsa@ltsa.lrv.lt

Į Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyrių

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 200 009,

http://www.kaunas.lt, transporto.eismo.organizavimo.skyrius@kaunas.lt

Dėl civilinės aviacijos paslaugų (bilietų, bagažo praradimo ar sugadinimo)

Į VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą

Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, tel. (8 5) 273 9038,

http://tka.lt, info@tka.lt

Dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo ir mokesčio už telekomunikacijų paslaugas

Į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybą

Mortos g. 14, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 210 5633,

nemokamas tel. 8 800 20030,

http://www.rrt.lt, rrt@rrt.lt

Į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos Kauno kontrolės skyrių

Zarasų g. 38, 44140 Kaunas, tel. (8 37) 334 114,

http://www.rrt.lt, rrt@rrt.lt

Dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760

http://www.vvtat.lttarnyba@vvtat.lt

Dėl statybos paslaugų

Į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos

A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, konsultavimo tel. (8 5) 207 3333,

http://www.vtpsi.lt, info@vtpsi.lt

Dėl Lietuvos vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų ES šalyse, ir ES vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų Lietuvoje

Į Europos vartotojų centrą

Algirdo g. 31, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 265 0368,

www.ecc.lt, info@ecc.lt

Dėl azartinių lošimų organizavimo

Į Lošimų priežiūros tarnybą prie Finansų ministerijos

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 233 6246,

www.lpt.lt, info@lpt.lt

Dėl kirpyklų, grožio salonų, soliariumų, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų

Į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kalvarijų g. 153,  08221 Vilnius, tel. (8 5) 264 9676,

https://nvsc.lrv.lt, info@nvsc.lt

Į  NVSC Kauno departamentą  

K. Petrausko g. 24, 44156 Kaunas, tel. (8 37) 331 683,

https://nvsc.lrv.lt, kaunas@nvsc.lt

Kauno miesto savivaldybėje konsultacija vartotojų teisių apsaugos klausimais Licencijų, leidimų ir paslaugų  skyriuje

M. Daukšos g. 13, 44280 Kaunas,

atsakinga – vyriausioji specialistė Halina Rukštelienė, tel. (8 37) 207 609,

halina.ruksteliene@kaunas.lt

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content