Netradicinė istorijos pamoka „Už laisvę…“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje

 

Iš nevilties į neviltį, per prarastąjį rojų,
Paniekinti, pažeminti, išganymo ieškojome.
Iš nuodėmės į nuodėmę – į ją supanašėjome,
Ir kai visai pajuodome, kai likom tik šešėliai jos –
Pabudome, pabudome…
Pabudome ir kėlėmės!

 

Nuo ankstyvo sausio 11 dienos ryto ant palangių liepsnojančios žvakučių liepsnelės, Mokinių tarybos atstovų dalijamos neužmirštuolės, skambanti Sausio 13–osios himnu tapusi „Laisvė“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenei priminė artėjančią lemtingą Lietuvai datą. Kiekvienas mokytojas savo pamokoje kartu su mokiniais pasitelkdami filmuotą medžiagą, liudininkų prisiminimus, išmonę paminėjo artėjančią Laisvės gynėjų dieną. Bet kulminaciniu akordu tapo   mokytojos Raimondos Martincevienės organizuota netradicinė integruota istorijos pamoka  „Laisvės kaina“, kurioje dalyvavo daugiau nei 400 mokinių, kurie vos sutilpo erdvioje aktų salėje.  Tai, ko gero, rekordinis mokinių, dalyvaujančių vienoje pamokoje,  skaičius.

Gimnazijos aktų salė vieną pamoką virto  laisvės gynėjų aikšte. I – IV  gimnazijos klasių  mokiniai mini spektaklyje įtikinamai atkūrė  nepamirštamus Sausio 13 – sios įvykius: žmonių vienybę, susitelkimą, tikėjimą savo tiesa.  Įtaigiai suvaidinta ginkluoto išpuolio prieš taikią minią scena, lietuvių ryžtas nesitraukti nė per žingsnį sujaudino visus įdėmiai stebinčius vaidinimą  mokinius ir mokytojus. Vėliau mokinių atliekamos dainos „Laisvė“ žodžiams pritarė ir žiūrovai. Gimnazijos administracija, mokytojai prisiminė tą atmintiną dieną, pasidalijo savo išgyvenimais.

Pasak mokytojos Raimondos Martincevienės, pamokos – mini spektaklio „Už laisvę“  tikslas buvo suformuoti  mokiniams Sausio 13 – osios dienos  įvykių vaizdinius bei atskleisti SSRS vadovybės ir vietinių kolaborantų mėginimus užgniaužti Lietuvos  laisvę.

Toks renginys – neįkainojama pilietiškumo pamoka naujajai laisvės kartai.

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė

 

Skip to content