Šeimų ir asmenų įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai

Piliečiai, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, turi pateikti rašytinį prašymą savivaldybei pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir dokumentus, patvirtinančius teisę į socialinį būstą ar būsto sąlygų pagerinimą:
1. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių);
2. Pajamų ir turto deklaraciją (12 paskutinių mėnesių), pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Europos pr. 105, telefonai pasiteiravimui: 46 67 75, 46 68 75);
3. Pažyma apie asmens (šeimos) LR teritorijoje nuosavybės teise įregistruotą nekilnojamąjį turtą Valstybės įmonės Registrų centre per paskutinius 5 metus (L. Sapiegos g. 5) (šeimos atveju – visų šeimos narių).
4. Pažymą apie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise įregistruotą nekilnojamąjį turtą Valstybės įmonės Registrų centre per paskutinius penkerius metus (šeimos atveju – visų šeimos narių);
5. Suaugusių šeimos narių pasus ir puslapių su nuotrauka kopijas arba asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją;
6. Santuokos ar ištuokos liudijimą ir kopiją;
7. Vaikų gimimo liudijimus ir jų kopijas;
8. Pažymą apie šeimos sudėtį iš seniūnijos.
PAPILDOMI dokumentai:
9. Neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma ir jos kopija (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo).
10. Našlaičio statusą patvirtinantys dokumentai (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis).

Dokumentai priimami
Gyvenamojo fondo administravimo skyriuje
J. Gruodžio g. 9, 107 kab., Telefono nr. 42 54 46 (Z. Ašeriškienė,J. Vasiliauskienė)
priėmimo laikas:
pirmadieniais 10-12 val.,
trečiadieniais 13-15 val.
Skip to content