Siunčiama nuotrauka

ORGANIZUOJAMAS KOMISIJOS POSĖDIS DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS,

sudarytos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A-3539

Organizuojamo 2020 m. lapkričio  19 d. 13.15 val. nuotoliniu būdu posėdžio darbotvarkė:

  1. Pateiktų projektų atitikties formaliems kriterijams vertinimo pristatymas ir įvertinimas.
  2. 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo organizavimas bei pateiktų finansavimui ir atitikusių formaliems kriterijams projektų paskirstymas komisijos nariams.

Svarbu:

Norintys dalyvauti komisijos posėdžiuose pareiškėjų atstovai, bei Savivaldybės Administracijos darbuotojai (ne Komisijos nariai) gali tik pateikus pasirašytus Konfidencialumo pasižadėjimus (forma pridedama), kad užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti informacijos. Pasirašytus dokumentus pateikti el. paštu: erika.mockienė@kaunas.lt ne vėliau kaip likus 1 dienai iki organizuojamo posėdžio.

konfidencialumo pasižadėjimas

Skip to content