Informacija socialinės paramos gavėjams apie prašymų pateikimą elektroniniu būdu

Informuojame, kad interneto svetainėje    https://www.spis.lt  galite pateikti prašymus elektroniniu būdu:

Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) galima užpildyti prašymus dėl šių išmokų skyrimo:

 • skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui;
 • skirti išmoką vaikui;
 • skirti globos (rūpybos) išmoką;
 • skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai;
 • skirti laidojimo pašalpą;
 • skirti šalpos neįgalumo pensiją (daugiavaikei motinai);
 • skirti šalpos našlaičio pensiją;
 • skirti šalpos neįgalumo pensiją (neįgaliojo slaugytojui);
 • skirti šalpos neįgalumo pensiją;
 • skirti šalpos senatvės pensiją;
 • skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • skirti šalpos kompensaciją daugiavaikei motinai;
 • skirti šalpos išmoką laidojusiam asmeniui;
 • skirti šalpos kompensaciją neįgaliojo slaugytojui;
 • skirti socialinę pašalpą;
 • nustatyti teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas;
 • skirti transporto išlaidų kompensaciją neįgaliesiems;
 • skirti išmokas auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų;
 • skirti mokinių nemokamą maitinimą;
 • skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti.

 

Skip to content