Informacija apie prašymų pateikimą dėl vaikų dienos socialinės priežiūros

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas  vaikų dienos centruose pradės teikti teisės aktų nustatyta tvarka akredituotos socialinių paslaugų įstaigos.  Asmenys, pageidaujantis gauti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas  vaikų dienos centruose, gali laisvai pasirinkti paslaugų  teikėją iš akredituotų vaikų dienos centrų sąrašo Kauno mieste (pridedama).

Norėdami gauti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas  vaikų dienos centruose,  vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-28 įsakymu Nr. A- 3461 patvirtinto Kauno miesto savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo 19 punktu, dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą kreipiasi į seniūniją ar pasirinktą įstaigą, teikiančią akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūrą, kurioje yra laisvų vietų, ir pateikia užpildyta SP-8, SP-1 ir SP-2 prašymų formas (pridedama). Jei akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su prašymu vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą, ar atvejo vadybininkas, ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją.  Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimas organizuojamas, vadovaujantis specialiaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų vaikams teikimą.

SP_1

SP-2

SP-8

VDC sąrašas_

 

 

Skip to content