Vykstančio projekto pristatymas

Projektas: ŽALIAKALNIO TERITORIJOS DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ (16 – 39 m.) VERSLUMO SKATINIMAS

 

Projekto Nr.: Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0008

 

Pareiškėjas UAB „Verslo mokymo centras“, ilgametę mokymų organizavimo bei konsultavimo patirtį turinti organizacija kartu su partneriu VšĮ „Koučingo klubas“ įgyvendina projektą „Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) verslumo skatinimas“. Projektu bus įgyvendinamos sekančios veiklos ir siekiami rezultatai:

– tęstinių, 10 seminarų, skirtų verslo pradžiai reikalingų įgūdžių suteikimui, mokymų ciklo organizavimas (apmokyta 56 asm., viso 4 mokymų ciklai);

– individualios verslo pradžios konsultacijos ir mentorystės sesijos (viso 560 val. verslo konsultacijų ir 280 val. koučingo/ mentorystės sesijų, 56-iems dalyviams);

  • savanorių dalyvavimas įgyvendinant projekto veiklas (1500 val. savanoriško darbo).

Projekto veiklų įgyvendinimo rezultate bus siekiama išspręsti pagrindinę projekto problemą – Žaliakalnio seniūnijos darbingų ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų bei bedarbių (16-39 m. amžiaus kategorijoje) žemas verslumas, įtakojantis bedarbystės rodiklius Žaliakalnio seniūnijoje.

 

Šiuo metu projektas jau pradėtas įgyvendinti, 2019 03 18 – 2019 05 21 d. laikotarpiu projekto veiklas sėkmingai baigė 1-moji projekto grupė (17 dalyvių), kuri išklausė 10-ties verslumo seminarų ciklą, kiekvienas dalyvis sudalyvavo individualiose verslo konsultacijose (po 10 val.) ir koučingo sesijose (po 5 val.).

Projekto veiklų įgyvendinime dalyvauja 5 profesionalūs lektoriai ir 4 profesionalūs konsultantai.

 

Likusios 3 dalyvių grupės jau renkamos. Planuojama veiklų įgyvendinimo pradžia rugsėjo – spalio mėn. Pagrindiniai atrankos kriterijai dalyviams:

  • Žaliakalnio teritorijos bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai;
  • priklausantys 16 – 39 m. amžiaus grupei.

 

Dėl daugiau informacijos ir galimybės registruotis kreiptis: el.p.: info@bigplans.lt, tel. nr.: 8-608 25151.

Skip to content