Siunčiama nuotrauka

Tautinės Giesmės giedojimas Valstybės Dienos proga

Kauniečiai gana gausiai rinkosi drauge sugiedoti Lietuvos valstybės himną ant Veršvų piliakalnio. Renginys prasidėjo pagoniškąja padėka čia gyvenusiems protėviams, kurie žuvo narsiose kovose už Lietuvos laisvę ir prašant šiandien gyvenantiems jų palikuonims darnos ir taikos. Buvo prisiminta gynybinio „Veršvų“piliakalnio istorija, kuria pasidalino su susirinkusiais čia dalyviais bendruomenės pirmininkė Stasė Mickutė, taip pat visi klausėsi Kauno etnografinio ansamblio „Sūduva“ (Vadovė Teresė Varnagirienė) dainų, poetės Julijos Augustauskienės deklamuojamų eilįų. Apie Aukštaitijos Anykščių piliakalnį priminimais dalinosi „Consilia academica“ pirmininkas akademikas miškininkas Leonardas Kairiūkštis. Saulėlydį susirinkusieji palydėjo liaudies dainomis, šventine nuotaika ir įspūdžiais nuo „Veršvų“ piliakalnio.  Po renginio, kaip ir buvo numatyta, buvo vaišės.

Etnopaveldo bendruomenės „Kauno Veršva“ informacija.

Skip to content