Siunčiama nuotrauka

Seniūnaičių ir Išplėstinė seniūnaičių sueiga

Centro seniūnijos Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkė, vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-438, 11.4 punktu, š. m. rugpjūčio 21 d. 16.00 val. šaukia Centro seniūnijos išplėstinę seniūnaičių sueigą.

 

Darbotvarkėje – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje, pateiktų projektų paraiškų Centro seniūnijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti vertinimas.

Pastaba. Nuostatų 17 punkte nustatyta, kad negalintys dalyvauti seniūnaičių sueigoje seniūnaičiai (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai) gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta sueigoje.

 

Centro seniūnijos informacija

 

Skip to content