Šaukiama seniūnaičių sueiga

Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Žaliakalnio seniūnijos seniūnas, Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-438 (toliau – Nuostatai), 11.4 punktu nustatyta tvarka, 2020 m. vasario 20 d. 16 val. Žaliakalnio seniūnijoje, Partizanų g. 5, šaukia seniūnaičių sueigą.

 

Seniūnaičių sueigos darbotvarkė:

  1. Žaliakalnio seniūnijos 2019 metų veiklos ataskaitos pristatymas;
  2. 2019 metų lėšų panaudojimo ir  2020 metams Žaliakalnio seniūnijai skirtų asignavimų paskirstymo aptarimas;
  3. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo pristatymas
  4. Kiti klausimai.

 

bendruomenės programa

 

 

Skip to content